۱۳۹۰ خرداد ۹, دوشنبه

من یک زنم
در چادر بپیچید مرا ، ‌ زیبا  خرامیدنم را چگونه پنهان میکنید  ؟ 

بر چهره‌ام برقع بزنید ،‌ چشمان مغرور و نگاه درخشانم را چگونه میبندید؟

سنگ جهل را بر پیکر بیگناه من بکوبید  ،‌ آبروی رفته خود و جنگ باخته را چه می‌کنید؟


                        من  زنم ، من مادرم
                              
                       مجموع روح انگیزی از عشق و لطافت  و جاذبه
                                 
                        صبرم ،امیدم ،مرهمم

                        من  زنم ،یک معجزه 
          
                       زیباترین کائنات ،زاینده همچون زندگی
                                                              
                                                                       من آبروی خلقتم..