۱۳۸۹ بهمن ۳۰, شنبه

برخیز به نام عشق 


        
           برخیز و خواب را 
       


         برخیز و باز روشنی آفتاب را
         


        
       من با بطالت  پدرم ، هرگز بیعت نمی کنم ..