۱۳۹۰ خرداد ۹, دوشنبه

مرگ ناصر حجازی ستاره فوتبال و محبوب میلیونها ایرانی
 
ناصر حجازی اسطوره فوتبال و دروازه بان پا طلائیِ ایران پس از تحمل یک دورهٔ دشوار بیمارهٔ ریوی در ۲ خرداد ۱۳۹۰ در گذشت.
شجاعت ، صداقت و راستگویی  ناصر حجازی وی را محبوب دل تک تک مردم  ایران چه اهل ورزش وچه غیر ورزشی نمود.
 بدونِ شک کمتر شخصی‌ را می‌توان یافت که  محبوبیتی چنان  ناصر حجازی در میان  همهٔ طبقات و اقشار مختلفِ  مردم  دارا باشد.
و شاید نکته‌ای بس ظریف در این میان برای دارندگانِ علم و قدرت و هنر و ایستادگان بّر جایگاه بلند ورزشی نهفته  باشد و آن پیمودن راه  حق و حقیقت و نشان دادن  پهلوانی به دیگران است که پهلونان هرگز نمیمیرند .
من این فقدان را به خانواده ، جامعه ورزشی و مردم ایران صمیمانه تسلیت میگویم..