۱۳۸۹ بهمن ۲۳, شنبه

عنوان ندارد

من این را یاد گرفتم که یک انسان فقط هنگامی حق دارد به انسانی‌ دیگر از بالا به پایین بنگرد که ناگزیر باشد او را یاری دهد تا روی پای خود بایستد.